Projekti periood 01.06.2020-31.05.2023

Projekti kogueelarve on 352 941,18 eurot, millest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist on 300 000 eurot

Projekti partnerid on Eesti Maaülikool, MK Loodusravi OÜ, Setomaa Liit MTÜ

Eestisse sobivate kaasaegsete kontsentreerimise tehnoloogiate valikul on olulisteks aspektideks teabe kogumine ning tehnoloogiate arendamisega seotud investeeringute kulu- ja kasutusefektiivsus arvestades kohaliku tooraine ressursse, et tagada tasuvus ja konkurentsivõime nii kohalikul- kui maailmaturul.

Projekti eesmärk on klaaritatud mahlade ja mahlakontsentraatide tehnoloogiate uurimine ja arendamine kontsentraatide tootmiseks ja tootjate konkurentsivõime tõstmiseks musta sõstra näitel.

Projekti raames kogutakse teavet uudsete kontsentreerimise tehnolooogiate kohta, hinnatakse nende kasutamise võimalusi, majanduslikku efektiivsust ja investeeringute mahtu, samuti Eestis enam kastatavate või perspektiivsete sortide sobivust mahlade ja kontsentraatide tootmisele, analüüsitakse pilootses mahus toodetud kontsentraatide sensoorseid omadusi ning maitse- ja lõhnakomponentide säilivust. Projektiga luuakse eeldused taimse tooraine kontsentreerimise võimaluste uurimiseks kaasaegsete tehnoloogiate baasil ja levitatakse teavet tehnoloogiate ja võimaluste kohta, soodustatakse tootjate ja töötlejate koostööd kohaliku tooraine väärindamisel ning vajadusel tehakse ettepanekud mahlatoodetega seotud seadusandluse täiendamiseks.

Shopping Cart