Desovahend “Puhtad Pinnad” 1L

Tooteinfo

Kasutamisjuhised
Valmis lahus ei vaja lahjendamist. Ei vaja maha pesemist. Pind peab jääma niiskeks. Toimeaeg 30 sek.

Toimeained ja nende kontsentratsioon
Koostis: etanool 73,5%(W/W) (CAS nr 64-17-5, toimeaine), vesi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. Silma sattumisel loputage silmi põhjalikult veega vähemalt 15 minutit. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi.

Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.
Toode vastab EN 1500 ja EN 12791, EN 13727 nõuetele.
Biotsiidi Registreerimistunnistus 1991/20.
Säilitamistingimused Säilitada toatemperatuuril, päikese eest
kaitstult ja suletuna.
Keskkond ja pakend: Puhastatud pakend on taaskasutatav.

Saadavus